Studio voor Architectuur Visualisatie

Afstemmen op Grafische Vormgeving

Visualisatie
/Door
Zelfs de mooiste beelden schieten hun doel voorbij als ze niet passen bij de vormgeving van het boekwerk, de brochure of de website. Soms...

Klein Prattenburgh

Animatie
/Door
Klein Prattenburgh is een uniek project, getypeerd door twee typen woningen in een zeer gevarieerd opgezette wijk. De door ons gerealiseerde film licht enkele...

Ingekleurde plattegronden

Visualisatie
/Door
‘Ingekleurde plattegronden’. Vakjargon voor een mooi opgewerkte verkooptekening van de architect. Meestal zijn dit 2D-beelden, maar wij kunnen het niet laten deze toch in...

Couperus

Animatie
/Door
Voor het project Couperus is een uitgebreide video gemaakt in opdracht van Vestia. Je ziet hier een verkorte versie, die enkele malen is vertoond...