Studio voor Architectuur Visualisatie

Afstemmen op Grafische Vormgeving

Zelfs de mooiste beelden schieten hun doel voorbij als ze niet passen bij de vormgeving van het boekwerk, de brochure of de website. Soms produceren diverse partijen los van elkaar allerlei deelproducten, waarna een reclame- of communicatiebureau de verkoopcampagne in elkaar zet.

Integraal benaderen

Voor ons is het resultaat pas goed als het past in de uiteindelijke toepassing. Een inzending voor een prijsvraag, een bouwbord, website of brochure; in vrijwel alle gevallen worden onze beelden opgenomen in een groter geheel van grafische vormgeving. Een integrale benadering is dan ook essentieel.

Informeer ons!

Is er al een voorbeeld van de projectvormgeving? Hoe vroeger jij ons informeert over de toepassingen van de beelden, hoe beter wij ervoor kunnen zorgen dat een en ander goed op elkaar aansluit. Te denken valt dan aan de precieze uitsneden, en vooral aan kleurgebruik en de stijl van de beelden.

Share Post :