Infographics

Informatieve Visuals
Infographics zijn beelden waar de informatieve waarde de overhand heeft. Je kunt denken aan ingekleurde plattegronden, maar ook doorsneden of zelfs luchtfoto’s. Abstracte omgeving Vaak zie je bij infographics dat de omgeving wordt weggelaten, of abstract wordt weergegeven. Zo werkt een inpassingen van een project in de een luchtfoto totaal anders dan een vogelvlucht zonder omgeving! Exploded views Het openwerken van een woning of gebouw is vaak heel nuttig wanneer het project erg ingewikkeld in elkaar zit, of wanneer dit afwijkt van gangbare situaties. Deze beelden maken het de toekomstige gebruiker makkelijk zich te verplaatsen in de nieuwe woon- of werkomgeving.