The Twins en Bow

Amvest - Amsterdam

Voor dit woningbouwproject zijn in opdracht van Amvest beelden gemaakt van een aantal appartementencomplexen binnen de gebiedsontwikkeling Aan het IJ. Gelegen aan de noordzijde van het IJ, tegenover het Centraal Station, wordt hier een volledig nieuwe wijk gerealiseerd.

Bij al deze deelprojecten staan de architectonische kwaliteit en de invulling van de collectieve ruimte rondom de gebouwen centraal.

Bekijk voor meer informatie over het project de website aanhetij.com!